Fem Xarxa

XAPSLL

Des del 2013, Caliu-Espai d’Acolliment forma part de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) de Barcelona, promoguda per l’Ajuntament i entitats del sector, i que es proposa com objectiu millorar l’atenció i els serveis destinats a la població diana.

Caliu participa en les comissions plenàries i també en la comissió de diagnosi, encarregada de tractar els temes que tenen a veure amb la detecció i l’anàlisi de la situació de les persones que viuen als carrers de la ciutat o que reben atenció per part de les entitats que formen part de la xarxa.

Per en saber més, cliqueu sobre el logo de la Xarxa…

xarxes_02_6